Uroczystość św. Huberta - patrona leśników i myśliwych

  W naszym bernardyńskim kościele dnia 9 listopada 2008 r. obchodziliśmy uroczystość św. Huberta patrona leśników oraz myśliwych. Podczas uroczystej Mszy świętej pod przewodnictwem kapelana leśników i myśliwych został poświęcony sztandar dla nowego koła. Z tej okazji wszystkim leśnikom i myśliwym życzymy wielu łask Bożych oraz opieki ich patrona św. Huberta.


Galeria zdjęć z uroczystości św. Huberta

Renowacja ołtarza Matki Bożej Piotrkowskiej

    Dnia 1 lipca w naszym bernardyńskim kościele rozpoczęła się renowacja ołtarza z Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej Piotrkowskiej. Ofiary na ten cel można składać na konto klasztoru (Klasztor oo. Bernardynów, PKO Bank Polski S.A. Oddział w Piotrkowie Trybunalskim,nr rachunku: 63 1020 3916 0000 0102 0092 8895).

Nowa wspólnota klasztorna

   W naszym piotrkowskim klasztorze nastąpiły zmiany we wspólnocie klasztoru. Dnia 17 czerwca odbyła się Msza święta imieninowa br. Cherubina, była to również Msza święta "pożegnalna". Z naszego klasztoru zostali przeniesieni na inne placówki: o. Gracjan Kubica do Lublina, o. Wirgiliusz Pustkowski do Settebagni we Włoszech oraz br. Cherubin Pniewski do Warty. Wspólnota klasztorna zgromadzona na Mszy świętej modliła się w intencji solenizanta, jak również dziękowała Bogu za pracę której podjęli się ci Bracia w naszym piotrkowskim klasztorze. O. Gracjan Kubica pełnił obowiązki gwardiana oraz dyretkora oratorium. O. Wirgiliusz Pustkowski był kapelanem szpitala, spowiednikiem Sióstr Służebniczek oraz prowadził katechezę dla dorosłych. Br. Cherubin Pniewski pełnił obowiązki zakrystiana, ekonoma, opiekuna ministrantów oraz asyst działających przy naszym kościele. Natomiast do naszego piotrkowskiego klasztoru przybyło pięciu nowcyh Braci. Do wspólnoty klasztoru dołączył: o. Hubert Frajkowski, który będzie pełinił obowiązki wikarego i ekonoma klasztoru, o. Kazimierz Stec, który będzie pełnił obowiązki kapelana szpitala, o. Jan Zalas, o. Gabriel Kudzia oraz Br. Daniel Łakomiec, który będzie pełnił obowiązki zakrystiana. Nowym gwardianem i dyrektorem oratorium mianowany został o. Dawid Postawa. Wszystkim Braciom tym którzy odeszli na inne placówki oraz tym którzy podejmują pracę w naszym piotrkowskim klasztorze życzymy błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Przenajświętszej Pani Piotrkowskiej.

Święto św. Antoniego

    W piątek, 13 czerwca, w naszym bernardyńskim kościele obchodziliśmy święto św. Antoniego z Padwy. Po każdej Mszy świętej były święcone lilie oraz udzielane było indywidualne błogosławieńtwo dzieci i kobiet w ciąży. Uroczystą Mszę świętą o godzinie 16:00 odprawił ks. bp. Ireneusz Pękalski, który także wygłosił do zgromadzonego ludu Słowo Boże. Po Mszy Świętej na naszym dziedzińcy klasztornym odbył się festyn związany z obchodami uroczystości św. Antoniego.
Galeria zdjęć z obchodów święta św. Antoniego z Padwy

Piąta rocznica koronacji Cudownego Wizerunku Matki Bożej Piotrkowskiej

    Pierwszego czerwca w naszym bernardyńskim kościele obchodziliśmy piątą rocznicę koronacji Cudownego Wizerunku Matki Bożej Piotrkowskiej. Przed tą uroczystością odbyło się Triduum Maryjne. Kazania podczas Triduum Maryjnego głosił o. Azariasz Hess. Uroczysta Msza święta dziękczynna została odprawiona o godzinie 11:30, której przewodniczył ks. abp. Władysław Ziółek.Okolicznościowe kazanie wygłosił główny celebrans ks. abp. Władysław Ziółek. Pół godziny przed Mszą święta zespół Phanta Rei swym śpiewem uwielbiał Piotrkowską Panią. Eucharystię swym śpiewem uświetnił także nasz chór. Na Mszy świętej  zgromadzone były liczne poczty sztandarowe oraz wszystkie grupy duszpasterskie działające przy naszym kościele.


Galeria zdjęć z uroczyśtości piątej rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Piotrkowskiej

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

    Dnia 22 maja w kościele katolickim obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej potocznie zwane: Boże Ciało. Uroczysta Msza święta została odprawiona o godzinie 10:00 pod przewodnictwem o. Gracjana Kubicy, który także wygłosił okolicznościowe kazanie. Po Mszy świętej wyruszyła uroczysta procesja do czterech ołatarzy, przy których odśpiewane były fragmenty Ewangelii. W procesji udział brały licznie zgromadzone poczty sztandarowe, ministranci, bielanki, orkiestra, chór oraz wszystkie grupy duszpasterskie, które gromadzą się przy naszym kościele. Do naszej procesji już po raz drugi dołączył się kościół Panien Dominikanek z ks. rektorem Ireneuszem Bochynśkim. Pierwszy ołtarz znajdował się przy kościele Panien Dominikanek, który przygotował ks. Ireneusz. Drugi ołtarz przygotowali kolejarze, którzy już od wielu lat przygotowują swój ołtarz. Trzeci ołtarz w naszej procesji należał do motocyklistów, którzy przy użyciu swych pojazdów przygotowali ołtarz. Ostani ołtarz należał do myśliwych, którzy już od paru lat przygotowują swój ołatarz, który jest pięknie udekorowany przy użyciu wypchanych zwierząt. Na koniec naszej procesji zostało uroczyście odśpiewane Te Deum Laudamus, po ktorym zostało wszystkim zgromadzonym na naszej proceji udzielone uroczyste błogosławieństwo.


Galeria zdjęć z uroczystości Bożego Ciała


ARCHIWUM   1   2  3