stałe nabożeństwa


w każdy poniedziałek

Po Mszy Świętej o godz. 8:30 nabożeństwo do Świętego Jana z Dukli wraz z ucałowaniem reliwkii.


w każdy wtorek

Po Mszy Świętej o godz. 8:30 i 19:00 nabożeństwo do Świętego Antoniego z Padwy wraz z ucałowaniem relwkii.


w każdą środę
Msza Święta zbiorowa z kazaniem o godz. 19:00 oraz nowenna przed cudownym obrazem Matki Bożej Piotrkowskiej.


w każdy czwartek

Po Mszy Świętej o godz. 8:30 nabożeństwo do Świętego Szymona z Lipnicy wraz z ucałowaniem relikwii.


w każdy piątek

Po Mszy Świętej o godz. 8:30 nabożeństwo do Świętego Jana Pawła II wraz z ucałowaniem relikwii.


w I piątek miesiąca
Całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
w ostatni piątek miesiąca
Jutrznia i Msza Święta o godz. 8:30 za zmarłych z wypominków.


w I sobotę miesiąca

Po Mszy Świętej o godz. 8:30 i 19:00 litania Loretańska i Akt Wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Piotrkowskiej.


w II sobotę miesiąca
Msza Święta o godz. 19:00 w intenicji rodziny Radia Maryja i ojczyzny.

w ostatnią sobotę miesiąca
Msza Święta o godz 8:30 w intencji misji i misjonarzy prowincji oo. Bernardynów.


w I niedziele miesiąca

Po każdej Mszy Świętej wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu zamiast kazania. Przed Mszą Świętą o godzinie 10:00 zmiana tajemnic Różańca Świętego oraz stacji Drogi Krzyżowej.