W październiku 2001 roku z inicjatywy o. Gracjana Kubicy w klasztorze OO. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 2, powstało Oratorium św. Antoniego. Jest to świetlica środowiskowa dla dzieci oraz młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych naszego miasta.
    Zajęcia w Oratorium św. Antoniego odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14:30-18:30. W tym czasie dzieci otrzymują również posiłek regeneracyjny (kanapki, owoce i słodycze). Obecnie opiekunem Oratorium jest o. Gracjan Kubica. Od stycznia 2004 r. do pracy w przygotowaniu posiłków włączyła się grupa tercjarzy z istniejącej przy naszym Klasztorze, Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej.
    Jak co roku, tak i w czasie tegorocznych ferii zimowych zorganizowaliśmy w naszym Oratorium świetlicę dla dzieci i młodzieży otwartą od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 13:00. W tym czasie dzieci pod okiem opiekunów uczestniczyły w projekcjach filmów, grach, zabawach, konkursach plastycznych i sprawnościowych. Podczas tych zajęć dzieci korzystały z posiłków regeneracyjnych (obiady, napoje i słodycze). Organizowane były również wyjścia do kina, Muzeum oraz hali Relax a także odwiedzali nas zaproszeni goście.
    Jeszcze raz pragniemy podkreślić, że naszą świetlicę utrzymujemy z datków ludzi dobrej woli oraz z dotacji Urzędu Miasta. Stąd nasz gorący apel do ludzi wrażliwych na biedę dziecka, aby zechcieli dobrowolną ofiarą wesprzeć tę inicjatywę. Za każdy ofiarę w imieniu dzieci, młodzieży, wolontariuszy i OO. Bernardynów składam serdeczne Bóg zapłać.
    Ofiary pieniężne na ten cel, można składać bezpośrednio w Klasztorze OO. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 2 lub na Konto:

    

PKO Bank Polski S.A.

Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

Nr rachunku: 63 1020 3916 0000 0102 0092 8895

Z dopiskiem: ORATORIUM