Pokój i Dobro

 

Serdecznie witamy wszystkich internautów

na naszej stronie

 

Klasztor OO. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim

ul. S³owackiego 2
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Tel. (044) 649-02-66 do 68; Fax: (044) 649-94-44

email: piotrkow@bernardyni.ofm.pl | konto klasztoru
archidiecezja ³ódzka, woj. ³ódzkie