PIOTRKOWSKĄ PANIĄ UWIELBIAJMY

Ze wstępu:

    Opracowanie niniejsze służyć może nie tylko jako dobry przewodnik pobożności maryjnej, ale również jako pomoc w tworzeniu spuścizny historycznej miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

    Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali dobrą radą i pomocą w powstaniu tegoż modlitewnika, autor z całego serca składa wyrazy podziękowania.

    Autor życzy wszystkim, którzy będą posługiwali się modlitewnikiem w celu bliższego uczczenia Pani w Piotrkowskim Cudownym Wizerunku, aby dostąpili wielu łask od Tej, która zawsze była, jest i będzie najlepszym drogowskazem na drodze do Syna, Jezusa Chrystusa. Niech Jej opieka towarzyszy wszystkim nieustannie.

    Autor żywi głęboką nadzieję, iż modlitewnik, który oddaje do rąk Czcicieli Matki Bożej Piotrkowskiej, przyczyni się także do przyznania w niedalekiej przyszłości kościołowi 00. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim tytułu sanktuarium maryjnego.

    Modlitewnik jest do nabycia w Klasztorze OO. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim.

O. Dawid Czesław Postawa OFM